Bác nào biết thông số bơm nước NEO 750w chỉ giùm em với[IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]