mình thì đã bít sự giống và khác của đồng bộ và k đồng bộ nhưng nếu ss 2 loại này với máy dc thì thua

mong đc giải đáp