Em có 2 động cơ chạy qua 2 biến tần, mỗi trục động cơ có 1 encoder, plc s7 200 xuất 2 cổng analog ra điều khiển 2 biến tần,biến tần quấn có biến trở để thay đổi tần số
Yc: Với mỗi đường kính dây, plc điều khiển động cơ rải để rải dây
Các tiền bối cho e cái hướng với ạ ...[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]