[IMG]http://data.************/photo/up/1d2ae42864875266a2e1a182cb12bacd.jpg[/IMG]
[IMG]http://data.************/photo/up/f8e29f81f18ac62e6c99d12cb467400b.jpg[/IMG]
[IMG]http://data.************/photo/up/edb7b0a471a5f9732342792e0401b1ff.jpg[/IMG]
[IMG]http://data.************/photo/up/003170a7af560cdfc13a89e279a00b41.jpg[/IMG]
Giá liên hệ: 0982 030 530 ( Tâm )