Trong role bảo vệ động cơ cao áp thường có chức năng: giám sát quá trình khởi động và I(^2)st. Bạn nào có thể giải thích cho mình hiểu rõ hơn được không? Thanks!