Các bác kiến thức chắc chắn giải đáp giúp mình với. khi bù công suất phản kháng cho 1 phụ tải hoặc trên lưới điện thì các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình bù và ảnh hưởng như thế nào đối vơi lưới điện (Nếu có thể các bác chứng minh bằng công thức nhé). Cảm ơn các bác nhà mình.