các bạn giúp mình cho mình công thức tính số vòng dây quấn của động cơ 1p nha! [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]