xin chào diễn đàn mình thắc mắc 1 vấn đề là ở động cơ xoay chiều đồng bộ 3 pha khi khởi động đạt khoảng 96% thì mới đóng nguồn kích từ phải chăng để tạo thành nam châm 1 chiều tạo thành khớp nối mềm giữ cho tốc độ động cơ đồng bộ với tốc độ từ trường quay.[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]