khi kẹp dòng điện 1 chiều bằng ampe kìm 1 chiều của động cơ điện 1 chiều thấy dòng của 2 pha lệch nhau khoảng 2,5 A. cụ thể:
- kẹp dòng 1 pha thấy chỉ thị 2,5 (A)
- pha còn lại chỉ -5 (A).xin diễn đàn giải đáp giúp em với.